Materialer på KOPOS KOLINs hjemmeside a.s. er beskyttet af ophavsret. Alle materialer er til ikke-kommerciel brug. Betingelserne gælder for alle sprogversioner af hjemmesiden.

Vi forbeholder os alle rettigheder.

Materialerne vil kun være tilgængelige til ikke-kommerciel og personlig brug. Du accepterer at bestemme, at alle ophavsret bevares. Du vil respektere beskyttelsen af ejendomsrettigheder, der er angivet her. Det er ikke muligt at distribuere, modificere, transmittere, ændre eller videreudnytte indholdet af disse websteder.

Adgang til brugen af dette websted er bestemt af følgende vilkår og anden lovgivning. Ved at få adgang til og se hjemmesiden accepterer du vilkårene uden indvendinger.

Betingelser

Medmindre vi nævner på en anden måde, er alt, der er på Webstedet, ophavsretligt beskyttet og skal bruges i overensstemmelse med Vilkårene, medmindre andet er tilladt af KOPOS KOLIN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s. gør tilstrækkelige bestræbelser for at holde nøjagtige og opdaterede oplysninger på webstedet. Men KOPOS KOLIN a.s. giver ingen garantier eller garanti om nøjagtighed og ajourføring. Vi accepterer intet ansvar for eventuelle fejl eller undladelser i indholdet af dette websted, som trods alle anstrengelser har fundet sted.

Brug og visning af hjemmesider er på egen risiko. KOPOS KOLÍN a.s. og dets medarbejdere og frem for alt webstedsadministratorer er ikke ansvarlige for eventuelle direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller følgeskader, der måtte opstå som følge af brugen af ​​dette websted. Vi kan ikke acceptere noget ansvar og garanterer ikke for skader, der måtte opstå som følge af din adgang til dette websted, dets brug eller browsing eller download af materiale, data, tekst, billeder eller videoklip fra webstedet.

Vi har ikke gennemgået alle de links, der er knyttet til vores websted detaljeret (især salgsstederne hos vores klientselskaber og deres hjemmesider), og vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre websteder, der er knyttet til dette websted. Links til disse sider, eksterne eller andre websteder er på egen risiko.

KOPOS KOLÍN a.s. kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at ajourføre Servicevilkårene. Alle tekstredigeringer er bindende for besøgende.